Jak dobře řídit knihovnu

Ve dnech 11. - 12. dubna 2016 proběhl v Městské knihovně v Havířově odborný knihovnický seminář z oblasti pracovně-právních vztahů, návratnosti investic, mezilidských vztahů a řešení konfliktů na pracovišti. Tématem bylo i pracovní právo v praxi knihoven, fungování příspěvkových organizací a nové trendy v mimoškolním vzdělávání.

Prezentace ze semináře si můžete stáhnout v části program.