pondělí 11. dubna 2016

11:00 – 12,00      prezence účastníků

12:30 – 13,00      zahájení semináře, uvítání účastníků, slovo čestných hostů

Lidé a vzdělávání

Moderuje Jana Leparová

13:00 – 14,00        Knihovna jako místo  celoživotního učení - rozvojové příležitosti – Mgr. Pavlína  Mazáčová, Ph.D.

14:00 – 14,30        Nové trendy ve vzdělávání knihovníků – PhDr. Marie Šedá

14,30 – 15,00        přestávka na kávu

Lidé a práce

15:00 – 17,00        Mezilidské vztahy na pracovišti – Mgr. et Ing. Soňa Plháková

17,00 – 18,00        Jak vybudovat nejlepší knihovnický  tým, Plán osobního rozvoje – Mgr. Martina Wolna
18:00                    závěr prvního dne, informace k večernímu programu – Ing. Dagmar Čuntová

18:25                    večerní program

 

úterý 12. dubna 2016

7:30                   prohlídka knihovny pro zájemce

8:00                  zahájení druhého dne a ranní káva pro dobrou náladu

Moderuje Hana Klemšová

Organizace, právo a finance

8:15  - 9,45          Právnické minimum pro ředitele – Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš, LL.M.

9,45 – 10,45        Fungování příspěvkových organizací – Ing. Petr Sikora

10,45 – 11,15       přestávka

11,15  - 12,30      Návratnost investic v knihovnách – doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.

12:30                  závěr semináře

 

Osvědčení o účasti na semináři

Fotografie z akce